Phiên bản Vạn Kiếm Khai Hoa với sự xuất hiện của Vạn Hoa, đi kèm theo đó là nhiều sự kiện hấp dẫn dành cho các nhân sĩ VLTK Mobile.

Tân Hào Kiệt Trở Lại

DOWNLOAD
Phiên Bản 20 phái  
Đăng nhập  |  Đăng ký  |  Fanpage  |  Group